THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG 80KG (931.84.629) – HAFELE

1,375,000

Thiết bị đóng cửa tự động 80kg Hafele 931.84.629
Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản