THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG 80KG (931.84.689) – HAFELE

1,384,000

Thiết bị đóng cửa tự động 80kg Hafele 931.84.689
Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản