BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG DCL 33, EN 2-4 (931.84.039) – HAFELE

4,070,000

BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG DCL 33, EN 2-4 (931.84.039) – HAFELE

Đặc tính

• Theo tiêu chuẩn EN 1154

• Có cơ cấu cam

• Đã được chứng nhận CE