THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG DỪNG 90 ĐỘ 60KG (931.84.239) – HAFELE

1,430,000

Thiết bị đóng cửa tự động dừng 90 độ 60kg Hafele 931.84.239

Đặc tính
• Điều chỉnh tốc độ chốt
• Điều chỉnh tốc độ đóng
• Điều chỉnh lực phản