THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG DỪNG 90 ĐỘ 60KG (931.84.659) – HAFELE

1,533,000

Bao gồm

Bộ cơ cấu đóng cửa tự động với cánh tay