THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG DỪNG 90 ĐỘ 80KG (931.84.639) – HAFELE

2,178,000

Thiết bị đóng cửa tự động dừng 90 độ 80kg Hafele 931.84.639
Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản