TAY CỬA KÍNH VICKINI 69417.447 SSS/PSS

481,800

Mã sản phẩm: 69417.447

Tay cửa VICKINI 69417.447-Þ22×447 SSS bóng – Quy cách: 20 cặp/thùng

Tay cửa VICKINI 69417.447-Þ22×447 PSS bóng – Quy cách: 20 cặp/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox