Tay Nắm Dạng Thanh Nhôm 3000mm (126.27.906) – HAFELE

614,000