Tay Nắm Gạt Có Nắp Che (499.62.216) – HAFELE

568,700