Tay Nắm Gạt Cửa Phòng (903.91.454) – HAFELE

452,100