Tay Nắm Gạt Cửa Phòng (903.92.559) – HAFELE

880,000