Tay nắm gạt, Tay nắm gạt với nắp che (911.54.019) – HAFELE

1,081,300

Hoàn thiện Inox mờ