Tay nắm tủ Archie AK6212-B5 – mạ Đồng Xanh

Liên hệ