Tay nắm tủ Đồng Archie AK6102C-L-02, mạ vàng 24K

Liên hệ