TAY TỦ IVAN (09204.128/160/192/224) BSN – KEN XƯỚC BÓNG

68,145

Mã sản phẩm: 09204.128, 09204.160, 09204.192, 09204.224

Vuông ở hai đầu, diện tích tiếp xúc bề mặt liên kết kéo dài hơn, bền chắc hơn, màu crom mờ mang lại mới mẻ cho các dòng tủ gỗ có vân gắn kính

Tay tủ IVAN 09204.128 BSN ken xước –    68.145 VND  – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.160 BSN ken xước –    117.700VND  – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.192 BSN ken xước –    137.500VND  – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09204.224 BSN ken xước –    154.000VND  – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Nhôm