TAY TỦ IVAN 09244

Liên hệ

Mã sản phẩm: 09244.128, 09244.160, 09244.192, 09244.224, 09244.256, 09244.320

Thiết kế nhôm nguyên khối nhưng được cắt khoanh rỗng ẩn dưới bề mặt giúp cung cấp vùng cầm nắm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tinh tế.

Tay tủ IVAN 09244.128 SC crom mờ – Quy cách: 350 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09244.160 SC crom mờ – Quy cách: 300 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09244.192 SC crom mờ – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09244.224 SC crom mờ – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09244.256 SC crom mờ – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 09244.320 SC crom mờ – Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Nhôm