TAY TỦ IVAN 09664 CP CROM BÓNG

34,400

Mã sản phẩm: 09664.096 09664.128 09664.160 09664.192 09664.224
Tay tủ IVAN 09664.096 CP crom bóng – 34,400 VND – Quy cách: 400 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.128 CP crom bóng – 39,900 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.160 CP crom bóng – 46,800 VND – Quy cách: 300 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.192 CP crom bóng – 52,300 VND – Quy cách: 240 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.224 CP crom bóng – 59,100 VND – Quy cách: 180 Cái/thùng
Tay tủ IVAN 09664.256 CP crom bóng – 64,600 VND – Quy cách: 180 Cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Crom