TAY TỦ IVAN 11300 BSN

17,903

Mã sản phẩm: 11300.096, 11300.128, 11300.160, 11300.192, 11300.224, 11300.256, 11300.288, 11300.320

Tay nắm mang hình dạng của thanh rào chắn đơn giản, được làm chất liệu thép vô cùng bền sẵn sàng thách thức thời gian

Tay tủ IVAN 11300.096 BSN – 17.903 VND – Quy cách: 250 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.128 BSN – 19.058 VND – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.160 BSN20.559 VND – Quy cách: 180 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.192 BSN23.100 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.224 BSN – 26.565 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.256 BSN – 55.000 VND – Quy cách: 150 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.288 BSN31.185 VND – Quy cách:   80 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11300.320 BSN34.650 VND – Quy cách:   80 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox