TAY TỦ IVAN 11310 SSS, 11310 MBG, 11310 OBP

5,610

Mã sản phẩm:11310.001, 11310.064, 11310.096, 11310.128, 11310.192, 11310.256

Thích hợp cho các ngăn tủ nhỏ, chất liệu inox SUS 201 được trang trí với hình ảnh của thanh rào chắn quen thuộc nhưng vượt bậc so với chức năng của nó

Tay tủ IVAN 11310.001 SSS –   5.610 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 SSS –   5.940 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 SSS –   6.160 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 SSS –   7.150 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 SSS –   9.020 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 SSS –   11.440 VND

Tay tủ IVAN 11310.001 MBG –   9.020 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 MBG –   9.570 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 MBG –   10.230 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 MBG –   11.440 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 MBG –   15.180 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 MBG –   20.020 VND

Tay tủ IVAN 11310.001 OBP –     6.930 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 OBP –   7.260 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 OBP –   7.590 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 OBP –   8.580 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 OBP –   11.660 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 OBP –   20.020 VND

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox