TAY TỦ IVAN 11310 SSS, 11310 MBG, 11310 OBP

7,480

Mã sản phẩm:11310.001, 11310.064, 11310.096, 11310.128, 11310.192, 11310.256

Thích hợp cho các ngăn tủ nhỏ, chất liệu inox SUS 201 được trang trí với hình ảnh của thanh rào chắn quen thuộc nhưng vượt bậc so với chức năng của nó

Tay tủ IVAN 11310.001 SSS –   7.480 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 SSS –   11.110 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 SSS –   12.980 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 SSS –   14.850 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 SSS –   18.590 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 SSS –   22.000 VND

Tay tủ IVAN 11310.001 MBG –   13.090 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 MBG –   15.730 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 MBG –   17.600 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 MBG –   19.580 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 MBG –   25.300 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 MBG –   30.800 VND

Tay tủ IVAN 11310.001 OBP –     9.350 VND 
Tay tủ IVAN 11310.064 OBP –   12.980 VND 
Tay tủ IVAN 11310.096 OBP –   14.850 VND 
Tay tủ IVAN 11310.128 OBP –   17.160 VND
Tay tủ IVAN 11310.192 OBP –   22.000 VND
Tay tủ IVAN 11310.256 OBP –   27.500 VND

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox