TAY TỦ IVAN 11315 SSS

51,700

Mã sản phẩm:
Tay tủ IVAN 11315.096 SSS –   34.650 VND – Quy cách: 240 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.128 SSS –   57.200 VND – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.160 SSS –   61.600 VND – Quy cách: 200 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.192 SSS –   64.900 VND – Quy cách: 160 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.288 SSS –   79.200 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.384 SSS –   92.400 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.480 SSS –   105.600 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Tay tủ IVAN 11315.576 SSS –   117.700 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox