Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, phòng tắm/WC (911.02.157) – HAFELE

502,700

Trọn bộ gồm

1 thân khoá
1 bas thân khóa phẳng
2 hộp chốt chết