Thân khoá, cho cửa có bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile (911.02.154) – HAFELE

633,600

Trọn bộ gồm

1 thân khoá
1 bas thân khóa phẳng
2 hộp chốt chết