Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile (911.22.490) – HAFELE

300,300

Trọn bộ gồm

 

1 Thân khoá chốt chết
1 bas thân khóa có gờ
1 hộp bu-lông cố định