Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 12, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.342) – HAFELE

748,000