Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 12, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.343) – HAFELE

759,000