Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 12, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.344) – HAFELE

775,500