Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 20, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.911) – HAFELE

2,310,000