Thanh chắn bụi tự động, DDS 1328 (950.45.015) – HAFELE

750,200