Thanh chắn bụi tự động, DDS 1328 (950.45.016) – HAFELE

798,600