Thanh chắn bụi tự động, DDS 1328 (950.45.017) – HAFELE

822,800