Thanh hạn vị 12704 (12 inch) Việt Tiệp

37,000

Loại khóa :Phụ kiện khác

Màu sắc :Trắng

Chất liệu :Khóa inox

Bảo hành :Bảo hành 24 tháng với lỗi của nhà sản xuất