Thanh nối bas liên kết, Cho 2 cửa trượt trục (408.30.095) – HAFELE

5,489,000

cho Hawa Concepta 25/30/40/50, chiều dài: 26 mm