BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 2-4, KHÔNG GIỮ CỬA. NẶNG 80KG, CỬA NGANG 750-1101 (931.84.689) – HAFELE

1,933,800

BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 2-4, KHÔNG GIỮ CỬA. NẶNG 80KG, CỬA NGANG 750-1101 (931.84.689) – HAFELE

Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản