BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG “ÂM” DCL 31, SIZE 3, EN 2-4, GIỮ CỬA (931.84.019) – HAFELE

3,305,500

BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG “ÂM” DCL 31, SIZE 3, EN 2-4, GIỮ CỬA (931.84.019) – HAFELE

Đặc tính:• Điều chỉnh lực đẩy• Điều chỉnh cửa luôn đóng• Điều chỉnh tốc độ đóng&b…