BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 3, GIỮ CỬA. NẶNG 60KG, CỬA NGANG 850-951 (931.84.659) – HAFELE

2,147,200

Bao gồm

Bộ cơ cấu đóng cửa tự động với cánh tay