BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 2-4, GIỮ CỬA. NẶNG 80KG, CỬA NGANG 750-1101 (931.84.639) – HAFELE

3,056,900

BỘ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG, EN 2-4, GIỮ CỬA. NẶNG 80KG, CỬA NGANG 750-1101 (931.84.639) – HAFELE

Đặc tính

• Điều chỉnh tốc độ chốt

• Điều chỉnh tốc độ đóng

• Điều chỉnh lực phản