Thiết bị gắn tường:, NT-08, Dialock, dùng trong nhà hoặc ngoài trời (917.82.327) – HAFELE

1,752,000

Chức năng

1 rơ le điều khiển cửa
1 cổng cho nút exit
1 cổng cho chuông cửa
1 cổng đầu đọc weigend 26