Vỏ Nối Minifix 15 Không Vành (262.26.532) – HAFELE

2,420