Bản lề lá, Cho cửa trong nhà phẳng lên tới 120 kg, Startec (926.98.043) – HAFELE

214,500

Tham chiếu đơn hàng

Vít bắt cho khung gỗ và cửa cung cấp kèm.
Vui lòng đặt hàng riêng vít bắt cho khung kim loại và cửa 020.00.136.