Bản lề sàn, Ruột khoá hai đầu chìa (932.79.020) – HAFELE

2,184,050