CHỐNG CỬA INOX VICKINI 73150

Liên hệ

Mã sản phẩm: 73150.200, 73150.250, 73150.300, 73150.350, 73150.400
Chống cửa inox VICKINI 73150.200 (SUS 201)
Chống cửa inox VICKINI 73150.250 (SUS 201)
Chống cửa inox VICKINI 73150.300 (SUS 201)
Chống cửa inox VICKINI 73150.350 (SUS 201)
Chống cửa inox VICKINI 73150.400 (SUS 201)Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox