KHÓA 04205

168,000

Loại khóa :Khóa tay nắm tròn

Màu sắc :Trắng

Chất liệu :Inox + CT3

Số chìa :3 chìa

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm