Núm tay nắm hoa sứ AK6241A-B5 – Đồng xanh

Liên hệ