Núm tủ hình ovan hiện đại AK6160-L-12, màu Trắng Bạc

Liên hệ