TAY CỬA VICKINI 69274 WLID MICA SỌC TRẮNG BLID XANH BIỂN

Liên hệ

Mã sản phẩm: 69274.850 WLID, 69274.850 BLID
860.000 VND
Tay cửa VICKINI 69274.850-Þ38×850 WLID Mica sọc trắng
Tay cửa VICKINI 69274.850-Þ38×850 BLID Mica sọc xanh biển

Quy cách: 12 cặp/thùng

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Khác