Tay nắm kéo đẩy 475mm (903.08.501) – HAFELE

1,892,000