Tay Nắm Kéo Vuông 1100mm (903.08.507) – HAFELE

2,975,500