TAY TỦ IVAN (09093.001) OBP/SG – ĐEN MỜ/VÀNG MỜ

15,510

TÊN SẢN PHẨM                                      CÁI/THÙNG                  GIÁ

Tay tủ IVAN 09093.001 OBP đen mờ              500                      15.510

Tay tủ IVAN 09093.001 SG vàng mờ              500                       21.230