Thân khoá, cho cửa có bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile (911.02.165) – HAFELE

453,200

Trọn bộ gồm

1 thân khoá
1 bas thân khóa phẳng
2 hộp chốt chết