Thanh chắn bụi dạng chốt, DDS 20, dành cho cửa gỗ, Startec (950.05.914) – HAFELE

2,618,000

Kích hoạt 1 bên, chiều dài 1.030 mm, có thể rút ngắn còn 958 mm